Termorelieftryk

Termorelieftryk er i modsætning til de klassiske, ægte prægninger en forholdsvis ung metode. Den blev udviklet i USA og kom kort tid efter til Europa.

Nogle gange hører man også begrebet ståltrykimitation: Det er i bund og grund fuldstændig ukorrekt, fordi det hverken i procedure eller i resultatet kan sammenlignes med ståltryk.Laserprinterfast

Termorelieftrykket er en selvstændig procedure, som med succes kan indsættes på bestemte, præcis definerede områder. Proceduren er noget mere enkel end det originale ståltryk, da der ikke behøves specielt værktøj (gravur). Termorelieftrykket opnår ikke helt den samme elegance som ståltrykket. Termorelieftrykket forsøger at imitere ståltrykket, men kan dog aldrig erstatte ægte ståltryk.

En ganske væsentlig forskel mellem termorelieftryk og ståltryk er, at ved termorelieftrykket skal der vælges en, til produktet passende, kornstørrelse hvorved højden af relieffet bliver bestemt. Og dette relief er derved tvunget til at være den samme højde overalt, ligemeget om bogstaverne eller logoet indeholder brede eller fine streger, herved ses da manglen på den dynamik som foreligger i det ægte ståltryk.

Takket være pålidelig ny teknik og videreudviklet materiale, kan termorelieftryk nu også udstyres så de bliver laserprinterfaste.

Det fungerer meget pålideligt og konstant, sådan at der nu kan produceres større oplag med uforandret kvalitet.

Den generelle laserprintergaranti kan på trods af det ikke gives. For at være sikker giver vi dem gerne et par prøveeksemplarer, så kan de teste på deres printer om relieffet kan modstå den fremherskende varme.

Termorelieftryk bruges gerne til brevpapir, visitkort, invitationer, lykønskningskort og deslige.

For formgiveren står der her mange interessante muligheder åbne. Også denne procedure kan omfangrigt kombineres med de andre trykmetoder, og de vil finde glæde ved denne trykmetode.